مدیکال

دپارتمان مدیکال هسته اصلی ارائه خدمات علمی از جمله تهیه مستندات علمی داروها، آموزش نمایندگان علمی، برگزاری سخنرانی‌های علمی برای پزشکان، پرستاران و بیماران، پایش ایمنی و اثربخشی داروها و انجام مطالعات بالینی PK/PD، فاز سه و چهار است. این دپارتمان بخش‌های ادوایزری، مطالعات بالینی، فارماکوویژیلانس و آمار را شامل می‌شود.

ادوایزری بورد

از جمله وظایف بخش ادوایزری، می‌توان به مواردی هم‌چون برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی برای نمایندگان علمی، تهیه متریال‌های تبلیغاتی با استفاده از به‌روزترین مقالات و گایدلاین‌ها، تحقیق و مطالعه مجموعه مقالات معتبر جهت طراحی مطالعات بالینی، نگارش گزارش‌های میانی و نهایی از مطالعات بالینی، برگزاری مورنینگ، سخنرانی و همایش برای سه گروه مخاطبین اعم از جامعه پزشکی، پرستاران و بیماران اشاره نمود.

Train

مطالعات بالینی

فعالیت‌های این بخش شامل دریافت کد اخلاق برای انجام مطالعات بالینی، ثبت مطالعات در مرکز ثبت مطالعات بالینی ایران (IRCT) و اجرای اصولی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی مطالعات بالینی، فاز سه و چهار است.

فارماکوویژیلانس

فارماکوویژیلانس علمی جهت شناخت، جمع‌آوری، ثبت و بررسی اطلاعات مربوط به سلامت دارویی است. شرکت ارکیدفارمد با هدف ارتقای سطح سلامت بیماران استفاده‌کننده از داروها گروه فارماکوویژیلانس را بنا نهاده است. این گروه که متشکل از داروسازان آموزش‌دیده است، با پیگیری مستمر، دقیق و بررسی عوارض داروها در جهت حفظ سلامت بیماران گام بر می دارد. در همین راستا این گروه تلاش می‌کند با حفظ تعادل میان سود و زیان داروها و انجام روش‌های موثر در کاهش ریسک بهترین خدمات را به کادر درمان و بیماران ارائه کند.

Innovation in Services

آمار

فعالیت‌های بخش آمار شامل تعیین حجم نمونه مطالعات بالینی، تعیین نوع تصادفی سازی، مدیریت داده، تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده و در نهایت همکاری با سایر واحدهای مدیکال در نگارش گزارش‌های میانی و نهایی مطالعات با استانداردهای بین‌المللی است. همچنین در بخش آمار بحث‌های متدولوژیک مطرح شده و در نهایت درباره طراحی مطالعات تصمیم گیری می‌شود.

فرهنگ کار گروهی در دپارتمان مدیکال

برای موفقیت هیچ حد و مرزی در ارکید فارمد تعریف نشده است. در ارکید فارمد با استفاده از خلاقیت و استعداد همکاران جوان مطالعات بالینی، فارماکوکینتیک، ایمونوژنیسیته داروها و … مطابق با استانداردهای روز جهانی در حال انجام است و ما با تلاش شبانه‌روزی در این راستا گام برداشته و به آرمان‌ها و اهداف خود تحقق می‌بخشیم.

کلیه حقوق برای شرکت زیست ارکید فارمد محفوظ است. 1395-1401