درخواست استخدام

شما می‌توانید برای ارسال درخواست استخدام در هر کدام یک از موقعیت‌های شغلی موجود بر روی وب سایت ارکید فارمد، از طریق این فرم ثبت اطلاعات فرمایید.
همچنین در انتهای فرم قادر خواهید بود تا رزومه یا نمونه کارهای مرتبط خود را برای بررسی بیشتر ارسال نمایید.

ثبت اطلاعات فردی

جنسیت
وضعیت تاهل
لطفاً یک مقدار از 1300 تا 1400 وارد نمایید.
لطفاً یک مقدار از 1 تا 31 وارد نمایید.

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

سوالات تکمیلی

پیوست فایل رزومه

انواع فایل های مجاز : jpg, png, docx, doc, xlsx, pptx, pdf, حداکثر اندازه فایل: 25 MB.