داستان ما

ارکیدفارمد در ابتدای مسیر خود در سال ۱۳۹۳، توسط جمعی از جوانان خلاق و با انگیزه، با هدف بازاریابی مدرن داروی ایرانی شکل گرفت و با تلاش و پشتکار یک تیم سخت‌کوش و مصمم، به راه خود ادامه داد. امروز، ارکید‌فارمد به‌همراهی بیش از هفتصد نیروی جوان و متخصص، درمان دارویی را برای تمام افراد جامعه ممکن کرده، و به یکی از بزرگترین و پیشروترین شرکت‌ها در زمینه‌ی محصولات دارویی تبدیل شده‌است. بازاریابی و فروش داروهای بیولوژیک، تحلیل بازار دارویی کشور، انجام پروژه‌های مطالعات بالینی و ایجاد زیرساخت‌های فناوری‌شده‌ی مبتنی بر داده‌ها، عمده‌ی فعالیت‌های ارکیدفارمد را تشکیل می‌دهند.

۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱

تامین و افرودن ۲ داروی جدید به موجودی ارکید فارمد

تامین و افرودن ۸ داروی جدید به موجودی ارکید فارمد

پشتیبانی محصول از ۱۶ داروی جدید

پشتیبانی محصول از ۶۱ داروی جدید

پشتیبانی محصول از ۹ داروی جدید

پشتیبانی محصول از ۱۳ داروی جدید

پشتیبانی محصول از ۱۷ داروی جدید

پشتیبانی محصول از ۱۷ داروی جدید

پشتیبانی محصول از ۳۰ داروی جدید

۱۳۹۳

تامین و افرودن ۲ داروی جدید به موجودی ارکید فارمد

۱۳۹۴

تامین و افرودن ۸ داروی جدید به موجودی ارکید فارمد

۱۳۹۵

پشتیبانی محصول از ۱۶ داروی جدید

۱۳۹۶

پشتیبانی محصول از ۶۱ داروی جدید

۱۳۹۷

پشتیبانی محصول از ۹ داروی جدید

۱۳۹۸

پشتیبانی محصول از ۱۳ داروی جدید

۱۳۹۹

پشتیبانی محصول از ۱۷ داروی جدید

۱۴۰۰

پشتیبانی محصول از ۱۷ داروی جدید

۱۴۰۱

پشتیبانی محصول از ۳۰ داروی جدید

ارزش‌های ما:

آموزش مداوم

حرکت بر مرز تکنولوژی

عمل مبتنی بر بهترین‌ها

تلاش برای رسیدن به نتیجه

پخش ویدیو

پیشرو برای ساخت آینده، برای سلامت مردم. در سختی‌ها ناامید نمی‌شود و بیش از پیش تلاش می‌کند. چرا که می‌داند تصمیماتش بر زندگی بسیاری از افراد جامعه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد. برای ارکیدفارمد سلامتی مردم مهم‌ترین چیز است.

همکاران تجاری